Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Proefzwolle 2020

Algemene voorwaarden

.De Overeenkomst kan slechts door het Restaurant worden uitgevoerd indien de Consument juiste en volledige contactinformatie invult bij de afronding van de Bestelling. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Proef Zwolle te melden

In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Consument na het plaatsen van de Bestelling telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn bij Proef Zwolle, via de door hem aangegeven contactgegevens.

De Consument kiest voor het afhalen van de Bestelling. Op de gekozen datum dient de Consument  aanwezig te zijn bij de Sligro Zwolle, Boerendanserdijk 45, 8024AE Zwolle.  Om zo op deze  afhaallocatie om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen. De consument dient  de naam waarop besteld is en tevens zijn bestelnummer ,te overhandigen bij het ophalen.

Het Aanbod

Proef Zwolle publiceert het Aanbod van de Restaurants op de website. Proef Zwolle aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod op deze site.

Proef Zwolle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

Proef Zwolle aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de bestelling lichtelijk afwijkt van het beschrevene. Noch voor bederf van de bestelling door verkeerd/ niet volgens instructie, bewaren van de bestelling.

 

Betaling

Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen door akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden, ontstaat er een betalingsverplichting van de Consument jegens het Proef Zwolle. Door de Consument kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met het online betaalmiddel , Ideal

Het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling is alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

De betrokken restaurants hebben Proef Zwolle,  geautoriseerd om namens de restaurants de online betaling van de Consument in ontvangst te nemen.

 

Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Consument geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Consument bij Proef Zwolle  worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Consument bij het Restaurant is slechts mogelijk indien het Restaurant expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Consument mogelijk is.

Proef Zwolle,  wijst de Consument erop dat Proef Zwolle het recht heeft de Bestelling te annuleren indien er bijvoorbeeld sprake is van overmacht, indien het Aanbod niet meer beschikbaar is of indien de Consument een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of bezorgadres heeft opgegeven.

Indien de Consument een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Proef Zwolle besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Consument te weigeren.

Proef Zwolle heeft het recht Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling. Indien Proef Zwolle een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Proef Zwolle dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Consument aantoonbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Proef Zwolle hiervan aangifte doen bij de politie.

Inzichten correctie van opgeslagen persoonsgegevens

Proef Zwolle  slaat persoonlijke gegevens op van de Consument. Hierbij werken wij geheel volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. Op de opslag van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing: privacy-en-cookieverklaring.

Met het afronden van de Bestelling geeft Consument toestemming aan Proef Zwolle, het gebruikte mailadres  te gebruiken voor eigen reclame uitingen. Deze zal nooit doorgegeven worden aan derden

En de Consument kan zich hier te alle tijden voor afmelden door een mail te sturen aan info@proefzwolle.com

 

Klachtenregeling

Klachten van de Consument over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij het Restaurant te worden neergelegd via de in Correspondentieadres vermelde contactgegevens. Proef Zwolle  kan bij de klachtbehandeling slechts een bemiddelende rol vervullen.

Nadat de klacht door Proef Zwolle. is ontvangen zal Proef Zwolle , zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Proef Zwolle streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 weken te behandelen.

Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het Restaurant of Proef Zwolle

Afhaalmomenten

Vrijdag 24 december 10:00 - 16:30

Zondag 26 december februari 10:00 - 12:00

Afhaaladres

SLIGRO ZWOLLE
Boerendanserdijk 45
8024AE Zwolle